Astronomy Day

30 Julai 2016 - USM Space System Lab (USSL) dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia telah berjaya melancarkan Belon Altitud Tinggi (HAB) di Penang Science Cluster (PSC), Georgetown. Pelancaran HAB ini merupakan salah satu acara dalam Program Astronomy Day yang dianjurkan oleh PSC. Kerjasama ini merupakan yang pertama antara USSL dan PSC serta UPM dalam bidang pendidikan angkasa. Objektif pelancaran ini adalah untuk memperkenalkan teknologi Belon Altitud Tinggi dan memberi kesedaran kepada orang awam akan kepentingan teknologi angkasa.

Continue Reading